Avís Legal

En virtut del que estipula l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa a l'usuari que el domini www.les3viles.cat pertany, com a titular a:

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

NIF: P0819600H

Plaça de la Vila, 1

Sant Andreu de Llavaneres (08392 - Barcelona)

ajllavaneres.cat

 

Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya amb Codi d’Ens 0819760009

 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

NIF: P-0826400D

C/ Sant Antoni, 13

Sant Vicenç de Montalt (08394 - Barcelona)

svmontalt.cat

 

Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya amb Codi d’Ens 0826490004

 

Ajuntament de Caldes d’Estrac

NIF: P-0803200E

Plaça de la Vila s/n

Caldes d’Estrac (08393 - Barcelona)

caldetes.cat

 

Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya amb Codi d’Ens 0803270005

Els titulars seran identificats en el present document com les3viles.cat.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquesta web es regirà per les presents condicions, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des les3viles.cat li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés a la pàgina web ja se’l considera com "usuari" de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar li recomanem no seguir fent ús de la pàgina web. Cal destacar que l'accés a www.les3viles.cat és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

les3viles.cat es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari segueixi fent ús de la pàgina web.

Així mateix, les3viles.cat es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l'estructura i disseny de la web, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l'accés a la pàgina web.

Podria passar que derivat de les modificacions en la pàgina web descrites en el paràgraf anterior s'incloguessin nous continguts o serveis que a més d'estar subjectes a aquestes condicions d'ús també ho estiguessin a condicions particulars o especials que ampliessin o substituïssin les presents condicions d’ús. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l'estipulat en aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l'ús de la present pàgina web, l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, el costum i l'ordre públic durant l'ús de la present pàgina web, i queda prohibit l'ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per les3viles.cat o tercers. Per tant, l'ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l'usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de les3viles.cat i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la pàgina web. Així mateix, s'ha d'abstenir d'accedir, utilitzar i/o manipular les dades de les3viles.cat.

L'usuari es compromet, de forma enunciativa però no limitativa, a no transmetre, difondre i/o posar a disposició de tercers o a les3viles.cat dades, continguts, imatges, fitxers, informació, missatges, dibuixos, arxius de sons/vídeo , fotografies, enregistraments, programes informàtics i/o qualsevol altra classe de material que:

- Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la legislació vigent;

- Tingui com a objectiu causar l'assetjament de tercers o participar en l'assetjament a tercers, incitar a l'odi, la discriminació, el racisme, el fanatisme i la violència física per part d'individus o grups d'individus;

- Facilitar o publicar escenes de pornografia, pedofília o qualsevol altre tema ofensiu o que contingui un enllaç amb un lloc d'Internet reservat per a adults;

- Representar o defensar activitats il·legals o comportament difamatori, abusiu, obscè, amenaçador o difamatori, així com informació falsa o enganyosa;

- Provocar o afavorir la transmissió de correus electrònics, correus en cadena, correus massius no sol·licitats, missatges instantanis, missatges publicitaris no desitjats o correus electrònics no sol·licitats;

- Promoure qualsevol activitat criminal o per donar indicacions o instruccions sobre com promoure activitats il·legals, invasió de la privacitat, difusió i creació de virus informàtics;

- Sol·licitar contrasenyes o informació personal d'altres usuaris amb fins que contradiguin la legislació vigent o el present contracte;

- Involucrar activitats comercials i/o vendes com ara concursos, sortejos, intercanvis i anuncis sense el consentiment per escrit de les3viles.cat;

- Realitzar conductes contràries, aprofitant la plataforma les3viles.cat per incórrer en actes contraris a la normativa Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial, Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials i a la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial vigent;

- Induir, incitar o promoure accions, actuacions o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

- Incorporar o posar a disposició del públic productes, elements i/o missatges contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic;

- Incorporar o posar a disposició del públic contingut, serveis o productes falsos, ambigus i/o inexactes, així com exagerat, que indueixi a l'error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

- Atemptar contra la moral, els bons costums o els interessos de tercers o de les3viles.cat;

- Atemptar contra el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de tercers o de les3viles.cat;

- Dur a terme accions o actituds que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

L'usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb les3viles.cat, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a les3viles.cat com a tercers.

L'usuari és l'únic responsable d'assegurar-se complir amb els requisits tècnics mínims i de connexió a internet necessaris per al correcte ús de la pàgina web. En conseqüència, les3viles.cat no assumirà cap responsabilitat per la inadequació dels requisits tècnics dels equips de l'usuari que impedeixin el correcte funcionament operatiu.

les3viles.cat es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

L'usuari es compromet a utilitzar la present pàgina web respectant els següents punts:

- L'usuari es compromet a no fer cap intent de violació de nivells d'accés, manipulació incorrecta de dades, duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per propietat intel·lectual o altres drets legals, intentar l'accés a àrees restringides dels sistemes informàtics de les3viles .cat, introducció de programes, virus o qualsevol altre dispositiu que produeixi o pugui produir modificacions en el sistema informàtic de les3viles.cat o de tercers.

- Queda absolutament prohibit a l'usuari, de forma enunciativa però no limitativa, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desacoblar, reproduir, traduir, modificar, versionar, comercialitzar, duplicar, transformar ni transmetre a tercers, en tot o en part la pàgina web, així com eliminar, manipular o alterar de qualsevol manera qualsevol avís o etiqueta física o lògica que inclogui els drets de propietat de les3viles.cat sobre l'aplicació.

- La utilització de la pàgina web no implica l'acceptació, aprovació i/o coneixement per part de l'les3viles.cat de l'ús indegut que es faci de la web, ja que la les3viles.cat només proporciona a l'usuari permisos per fer un correcte ús de la mateixa, d'acord amb el present document. L'usuari és l'únic responsable de l'ús correcte de la pàgina web.

- Així mateix, en el cas que l'usuari no complís amb les obligacions aquí recollides, les3viles.cat podrà cessar la prestació de serveis, mitjançant notificació per escrit dels motius d'aquest cessament, i sense perjudici de la penalització que pogués correspondre.

- Tots els drets que no s'hagin inclòs expressament en les presents condicions d'ús, inclosos els drets en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queden reservats a les3viles.cat.

Propietat Intel·lectual i Industrial

les3viles.cat posa a disposició de l'usuari eines en la present pàgina web que permeten oferir els seus serveis i/o productes a tercers. L'usuari manifesta que ostenta els drets en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial oportuns per a realitzar la publicació en les3viles.cat.

les3viles.cat no es responsabilitza si els usuaris utilitzen signes distintius de qualsevol tipus que infringeixin drets en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, o qualsevol altre dret que pertany a un tercer. L'usuari és l'únic responsable de no infringir cap dret d'un tercer, i mantindrà indemne a les3viles.cat de qualsevol reclamació o demanda que pugui efectuar un tercer per l'incompliment o violació de la normativa en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial per part de l'usuari.

Pel que fa a la resta de continguts, fotografies, vídeos, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programes informàtics, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats a la web són propietat de les3viles.cat, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la web o en qualsevol xarxa social on les3viles.cat sigui present, excepte en aquells casos en què hi hagi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre d'altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present pàgina web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de les3viles.cat.

Procediment per afegir un producte a les3viles.cat

Els usuaris que tinguin un establiment a Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt o de Sant Andreu de Llavaneres i que desitgin afegir els seus serveis o productes dins de la pàgina web de les3viles.cat podrà fer-ho a través del botó "Afegeix el teu producte" situat a la part superior dreta de la pantalla.

Per al registre del servei/producte de l'usuari s'haurà de facilitar un seguit d'informació, part d'ella de caràcter obligatori, com, per exemple, el nom del comerç, el correu electrònic, la població en la qual està ubicat el comerç o si s’accepten comandes a través de WhatsApp, entre d'altres.

Així mateix, caldrà introduir el nom del producte/servei, una petita descripció de la mateixa, el preu i la categoria del producte, podent-se afegir una imatge que descrigui el producte/servei publicitat. En qualsevol cas, l'usuari es compromet a pujar dades verídiques i exactes, actuant de bona fe, d'acord amb la legalitat vigent i al que estableix el present document.

L'usuari, un cop hagi introduït les dades obligatòries, i les opcionals que consideri oportunes, podrà clicar a "Vull que s'actualitzin amb aquestes dades els continguts a la pàgina web municipal sobre la meva empresa" a fi d'actualitzar les dades recollides per les administracions locals.

Per finalitzar el procés, caldrà que l'usuari faci clic a la casella "He llegit i accepto les condicions d'ús i la política de privacitat" i fer clic a el botó "Enviar" situat a la part inferior esquerra de la pantalla.

Informar que, un cop finalitzat el procés per afegir un producte, l'usuari serà redirigit a la pàgina web de l'ens local que hagi seleccionat durant aquest procés.

Procediment per veure, comprar o fer una comanda dels productes/serveis publicats en les3viles.cat

Els usuaris podran visualitzar dins de les3viles.cat, classificats per categories i subcategories, el serveis/productes publicitats. S'informa l'usuari que a través de la pàgina web de les3viles.cat no es poden adquirir productes/serveis. Per a la contractació de productes/serveis, els usuaris disposen dels següents mecanismes:

- Realitzar una comanda a través de WhatsApp: L'usuari que ho desitgi podrà fer una comanda a través de l'aplicació WhatsApp. Per a això, haurà d'abandonar la pàgina web de les3viles.cat i contactar directament amb l'establiment indicat en pantalla. les3viles.cat facilita l'usuari un botó per el qual podrà contactar de manera directa a través de WhatsApp amb l'establiment.

- Realitzar una comanda a través de l'enllaç comprales3viles.cat: les3viles.cat facilita als usuaris a través de la seva web la possibilitat de realitzar comandes de productes/serveis a través d'un enllaç extern, que no és titularitat de les3viles.cat. L'usuari podrà realitzar les comandes que consideri oportú segons les indicacions mostrades a la pàgina web externa.

- Realitzar una comanda contactant amb l'hotel: les3viles.cat facilita a través de la seva pàgina web un directori d'establiments en què s'ofereixen les dades de contacte dels establiments col·laboradors, inclòs l'enllaç directe a la seva pàgina web, en cas que existeixi.

S'informa als usuaris que totes les dades proporcionades en la descripció dels productes/serveis es realitzen en base a la informació proporcionada pels establiments.

Informar els usuaris que en cas d’incloure algun preu en la present pàgina web, aquests són mostrats en euros i inclouen l'I.V.A. aplicable i/o qualsevol altre impost que fossin d'aplicació. Aquests preus seran en tot moment els vigents, exceptuant-se els possibles errors tipogràfics manifestos.

S'informa l'usuari que per realitzar una contractació ha de ser major d'edat (majors de 18 anys). Queda expressament prohibida la contractació de productes/serveis per part de menors d'edat o que no compleixin amb les condicions legalment establertes per a això.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Sense perjudici, l'usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la pàgina web per a l'ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant les3viles.cat el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l'eliminació immediata de qualsevol enllaç a la pàgina web. Les condicions són:

- Serà un dret revocable i no exclusiu.

- No podrà donar a entendre que les3viles.cat recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.

- No ha d'incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícit.

- L'enllaç ha d'adreçar a la web, sense que es permeti la reproducció com a part de la seva pàgina web o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web.

les3viles.cat no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

les3viles.cat és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

Responsabilitat de les3viles.cat

les3viles.cat no es fa responsable dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions , actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la pàgina web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Per tant, les3viles.cat no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l'eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

les3viles.cat no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a les3viles.cat.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les parts acorden expressament que el present contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, d'acord amb la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que puguin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d'aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals corresponents al domicili del consumidor o usuari o als del lloc de compliment de l'obligació contractual.

Última modificació: 6 de juliol de 2021

Text legal desenvolupat per:

Área Digital Abogados, S.L.P.

adabogados.net

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram