Avís Legal

Protecció de dades de caràcter personal

Alguns formularis del web de Les 3 viles, en seccions com Afegeix el teu producte, sol·liciten als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres i de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Els Ajuntaments garanteixen la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través del web, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD.

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament i indicar l'assumpte Tutela de Drets LOPD:

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
ajuntament@ajllavaneres.cat
 
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Plaça de la Vila, s/n
08393 Caldes d'Estrac
turisme@ajllavaneres.cat
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram