Politica de privacitat

Informació sobre protecció de dades personals
 

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament i a la lliure circulació de dades personals, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com a responsable d'aquestes.

Responsable del tractamentAjuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Plaça de la Vila, 1
08392 Sant Andreu de Llavaneres
Tel. 93 702 36 00
ajuntament@ajllavaneres.cat
Dades de contacte delegat de protecció de dades (dpd)

Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel. 93 472 65 00
dpd.ajllavaneres@diba.cat

Finalitat del tractamentMantenir la relació amb l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres als efectes de la comunicació de notícies, informacions de caràcter públic, convocatòries d’actes institucionals, rodes de premsa, entre d'altres, així com subministració d’informació institucional
LegitimacióConsentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment. En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no es podrà enviar informació institucional.
Base jurídicaCompliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
DestinatarisLes vostres dades no es comunicaran a tercers.
Drets de les personesPodeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o mitjançant l'apartat de tràmits.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la vigència de la comunicació.
ReclamacióPodeu presentar una reclamació adreçada a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en paper o mitjançant la pàgina web dedicada al delegat de protecció de dades de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram